Často kladené otázky (FAQ)

Často kladené otázky (FAQ)

Je možné uskutočniť objednávku konzultácie aj telefonicky?

Nie, konzultáciu si nie je možné objednať telefonicky. Objednávka je možná len prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý nájdete na www.rychlapravnapomoc.sk. Bez zaslania objednávky Vám služby poskytnúť nevieme a nemôžeme. Z vašej strany musí dôjsť k uzavretiu zmluvy o poskytnutí konzultácie na diaľku.

Ako mám postupovať, ak neviem pod ktorú právnu oblasť môj problém spadá alebo ju zle zadám?

V prípade ak neviete presne zadefinovať právnu oblasť alebo je Váš prípad z inej právnej oblasti ako ste v objednávke zvolili nemusíte sa obávať. Podľa stručného popisu, ktorý ste do objednávky napísali sa s Vami spojí odborník, na problematiku, ktorú ste opísali.

Čo všetko je zahrnuté v cene resp. je uvedená cena konečná?

Odborník sa s Vami spojí do 24 hodín (uvedené neplatí počas víkendov a dní pracovného voľna) od zaslania objednávky konzultácie a uhradenia jej ceny a dohodne si s Vami termín osobnej resp. inej formy konzultácie podľa Vašich požiadaviek. Rozsah a trvanie konzultácie vymedzuje kategória, ktorú ste si zvolili. Počas každej konzultácie Vám odborník vysvetlí a objasnení konzultovaný problém z právneho hľadiska, objasní možnosti, ktoré v celej veci máte, poučí Vás o právach a/alebo povinnostiach. Ak je to žiaduce, môže Vám odborník odporučiť aj konkrétneho právneho zástupcu, ktorý by prevzal Vaše právne zastúpenie v danej veci.

Ak sa s odborníkom dohodnete na ďalšej spolupráci, všetky ďalšie služby Vám odborník bude fakturovať podľa Vašej vzájomnej dohody.

Je možné po úvodnej konzultácii odhadnúť celkové náklady konania?

Odhadnúť je možné predpokladané náklady, ale to závisí od individuálnych okolností právneho prípadu.

Je možné storno objednávky, ak sa po zaslaní objednávky stala pre mňa táto služba bezpredmetná?

V prípade, ak s Vami odborník danú vec ešte nekonzultoval, je možné odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy a následne Vám budú finančné prostriedky vrátené na účet, ktorý ste zadali v formulári.

Ako postupovať keď potrebujem konzultáciu naozaj veľmi rýchlo?

V prípade, že potrebujete konzultáciu naozaj urgentne, treba vyplniť objednávku a do krátkeho popisu treba napísať, že sa jedná o veľmi urgentnú situáciu a uviesť dôvod. Prípadne si môžete doručenie objednávky preveriť na infolinke.