Daňové plánovanie a transferové oceňovanie

Daňové plánovanie a transferové oceňovanie

6 rýchlych právnych rád o daňovom plánovaní a transferovom oceňovaní

  1. Transferové oceňovanie je procesom určenia cien transakcií na daňové účely medzi osobami, ktoré sú považované za závislé.
  2. Závislé osoby z pohľadu transferového oceňovania sú blízke osoby (teda súrodenec, manžel/ka, rodičia), ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby ako aj osoby, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku.
  3. Povinnosťou závislej osoby pri kontrolovaných transakciách je preukázanie použitej metódy pri transferovom oceňovaní a k tomu náležitej dokumentácie.
  4. V súčasnosti existujú 3 typy dokumentácie - úplná, základná a mikro účtovnými jednotkami najčastejšie vedená skrátená dokumentácia.
  5. O predloženie transferovej dokumentácie môže kedykoľvek požiadať správca dane. Lehota na predloženie je 15 dní.
  6. Ak správca dane zistí, že došlo k pochybeniu a teda použitiu iných ako trhových cien, môže nie len rozhodnúť o pokute ale zároveň bude daňovník povinný rozdiel dodaniť.

Poradíme Vám legálnu cestu pre optimalizáciu vašich daňových povinností, vypracujeme analýzy právnych a daňových dôsledkov vašich obchodných rozhodnutí. Vysvetlíme Vám obchodné a právne výhody spojené s daňovým plánovaním.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €