Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

7 rýchlych právnych rád ak sa rozhodnete podpísať darovaciu zmluvu

  1. Darovať možno hnuteľné veci rovnako ako aj nehnuteľnosti. Pri darovaní nehnuteľnosti musí byť darovacia zmluva v písomnej forme a podpis darcu musí byť úradne osvedčený.
  2. Pokiaľ je predmetom daru byt, musí darovacia zmluva obsahovať špecifiká podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň je potrebné aby ste k darovacej zmluve priložili vyhlásenie správcu o neexistencii nedoplatkov.
  3. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nenadobúda obdarovaný ihneď pri podpise darovacej zmluvy, ale až rozhodnutím o povolení vkladu do katastra.
  4. Prostredníctvom výzvy na vrátenie daru sa môže darca domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.
  5. Obdarovaný môže vrátiť dar darcovi ak má darovaná vec vady, na ktoré ho darca neupozornil avšak len do troch rokov od momentu, kedy sa o vadách dozvedel a mohol darcovi vec vrátiť.
  6. Ak sa rozhodnete darovať nehnuteľnosť, nezabudnite na vecné bremeno doživotného užívania. Nikdy neviete ako sa vzťahy zmenia a práve vecné bremeno je pre Vás istotou, že sa neocitnete bez strechy nad hlavou.
  7. Ak sa rozhodnete darovať nehnuteľnosti svojím potomkom, nezabudnite, že pri dedení zo zákona (nie zo závetu) sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť darovania nehnuteľností
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje zmluvy, prípadne vás bude zastupovať v katastrálnom konaní

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €