Dedičstvo

Dedičstvo

7 rýchlych právnych rád pri dedičskom konaní

  1. Dedič nadobúda dedičstvo smrťou poručiteľa. Dedičstvo tvoria aktíva a aj pasíva.
  2. Dedičstvo nemusíte prijať vždy. Môžete ho odmietnuť, avšak najneskôr do jedného mesiaca odo dňa kedy ste boli súdom upovedomený o práve dedičstvo odmietnuť. Prijať resp. odmietnuť dedičstvo je možné len ako celok.
  3. Zriadenie alebo spísanie závetu resp. listiny o vydedení je dobré skonzultovať s odborníkom, ktorý vám vysvetlí všetky kroky, tak aby bola vaša posledná vôľa chránená či už z hľadiska platnosti alebo bezpečnosti.
  4. Ak poručiteľ daroval dedičovi počas svojho života dary, ktoré nie sú obvyklé, pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo mu poručiteľ daroval. Pri dedení zo závetu sa započítanie na dedičský podiel vykoná len vtedy, ak by obdarovaný dedič bol oproti deťom poručiteľa (svojim súrodencom) neprimerane zvýhodnený.
  5. Každé dieťa má pri dedení zo zákona právo na rovnaký podiel z dedičstva po svojom rodičovi, bez ohľadu na to či je manželským resp. nemanželským dieťaťom.
  6. Dedičstvo nie je potrebné priznávať v daňovom priznaní a teda nie je predmetom dane z príjmu. Daň z dedičstva bola zrušená k 1.1.2004.
  7. Ak nadobudnete nehnuteľnosť dedičstvom napr. v období od 2.1.2020 do 31.12.2020 daň z nehnuteľnosti platíte od 1.1.2021. Do 31.1.2021 ste povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť dedenia a dedičských dohôd
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné návrhy riešenie dedičstva, prípadne vás bude zastupovať pred notárom a na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €