Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

7 rýchlych právnych rád týkajúcich sa nájomnej zmluvy

  1. Ak sa rozhodnete dať byt do nájmu premyslite si, či uzatvoríte zmluvu o nájme podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.
  2. Nájomná zmluvu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu musí mať písomnú formu, musí spĺňať obsahové náležitosti a lehota nájmu je obmedzená na maximálne 6 rokov.
  3. Slovenský právny poriadok nepozná bezodplatnú zmluvu o nájme. Ak je ,,nájomná zmluva“ bezodplatná posudzuje sa ako zmluva o výpožičke.
  4. Pri uzatváraní nájomnej zmluvy záleží od predmetu nájmu. Napríklad právna úprava nájomnej zmluvy je iná pri nájme bytu ako pri nájme nebytového priestoru. Nepodceňujte rôznorodú právnu úpravu nájomnej zmluvy.
  5. V prípade nájomnej zmluvy sa naozaj nevypláca používať vzorové zmluvy z internetu. Konzultácia s odborníkom vám šetrí nie len čas ale aj možné starosti v budúcnosti v podobe dlhoročného sporu alebo nájomníka, ktorý sa odmietne vysťahovať.
  6. Prenajímateľovi, ktorý na území SR prvýkrát prenajal nehnuteľnosť s výnimkou pozemku, vzniká povinnosť registrácie u príslušného správcu dane. Túto povinnosť si musí splniť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom bola nehnuteľnosť prenajatá. A samozrejme následne príjmy z prenájmu priznať v daňovom priznaní.
  7. Ak nájomná zmluva skončí, nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ nepodá do 30 dní na súd návrh na vypratanie resp. vydanie veci, obnovuje sa nájomná zmluva automaticky za tých istých podmienok ako bola dojednaná. Ak bol nájom na dlhšiu dobu ako rok obnovuje sa na rok. Nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu. Pri nájme bytu sa automatické obnovenie nájomnej zmluvy vylučuje.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť prenájmu domov, bytov a prenájmu iných nehnuteľností
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné návrhy a nájomné zmluvy a súvisiace dokumenty, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €