Ochrana obchodných tajomstiev

Ochrana obchodných tajomstiev

5 rýchlych právnych rád o ochrane obchodných tajomstiev

  1. O obchodnom tajomstve hovoríme vtedy ak ide informácie obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy a súvisia s podnikom, zároveň majú hodnotu (materiálnu alebo nemateriálnu), ich dostupnosť v obchodných kruhoch nie je bežná, podnikateľ chce aby boli utajované a zároveň tiež ich utajenie zabezpečuje.
  2. Obchodného tajomstvo chránime najmä pred konkurenciou. Avšak k zásahom do ochrany častokrát dochádza aj z vnútra, teda prostredníctvom zamestnancov alebo obchodných partnerov.
  3. Vhodným riešením je zaviazanie zamestnancov prípadne obchodných partnerov k mlčanlivosti správne vypracovanými písomnými zmluvami. Zamestnancov možno zaviazať k mlčanlivosti priamo pracovnou zmluvou alebo smernicou.
  4. Ak dôjde k porušeniu obchodného tajomstva, má podnikateľ k dispozícii viacero právnych prostriedkov na ochranu. Môže sa domáhať napr. náhrady škody (ak bola spôsobená), peňažnej náhrady, vydania bezdôvodného obohatenia alebo môže podať trestné oznámenie.
  5. Ďalšou z možností ochrany obchodného tajomstva, ktorá však nevylučuje tie vyššie spomenuté, je možnosť obrátiť sa na príslušný súd aby vydal neodkladné lebo nápravné opatrenie.

Pripravíme kvalitné právne dokumenty na ochranu obchodných tajomstiev.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné návrhy, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €