Rozvod

Rozvod

7 rýchlych právnych rád pri rozvode

  1. Kým sa rozhodnete definitívne ukončiť Vaše manželstvo, nech je to akokoľvek ťažké, popremýšľajte a uistite sa, že ste vyčerpali všetky možnosti na záchranu Vášho manželstva a ste si 100% istý, že vzťahy medzi vami sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že vaše manželstvo nemôže naďalej plniť svoj účel a rovnako nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
  2. Neriaďte sa radami z internetu alebo od Vašich známych. Nikto nespochybňuje ich skúsenosti avšak každý rozvod je individuálny. Konzultácia s odborníkom na rodinné právo Vám pomôže vyvarovať sa chýb, ktoré by mohli rozvod predĺžiť.
  3. Prvým krokom je dobre napísaný a najmä dôvodný návrh na rozvod vrátane príloh v potrebnom počte podaný na správny príslušný okresný súd.
  4. Miestne príslušným okresným súdom vo veci rozvodu manželstva je súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko. Spoločné bydlisko sa nemusí zhodovať s trvalým pobytom.
  5. Súhlas manžela s rozvodom doručený súdu v krátkom čase po podaní návrhu urýchli celý proces.
  6. Ak máte deti bude súd rozhodovať o starostlivosti o ne rovnako ako o vyživovacej povinnosti. Vždy je lepšie, ak o osude detí rozhodujú rodičia, ako niekto cudzí. Súd prihliada na rodičovskú dohodu a ak s ňou obaja rodičia súhlasia, akceptuje ju.
  7. Vedeli ste, že ak manželia súhlasia, môže ich na súde zastupovať jeden advokát?

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín špecialistom na oblasť rozvodu, vysporiadania BSM a určenie výživného
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné podania a návrhy dohôd medzi manželmi, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €