Škoda na zdraví

Škoda na zdraví

7 rýchlych právnych rád pri škode na zdraví

  1. Nároky vyplývajúce zo škody na zdraví sa premlčujú a preto je nutné konať bez zbytočného odkladu. Pri škode na zdraví je potrebné si dôkladne archivovať lekárke správy a všetky záznamy o vynaložených nákladoch a o stratách na zárobku.
  2. Ak vám niekto úmyselne alebo nedbanlivostne spôsobí škodu na zdraví (dopravné nehoda, nesprávny medicínsky postup, trestný čin), potom sa môžete od škodcu domáhať celej sady právnych nárokov.
  3. Základnými nárokmi sú bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia človeka. V mnohých prípadoch sú tieto nároky kryté poistnými zmluvami a verejnými inštitúciami a preto ich vymáhanie je obvyklé veľmi efektívne.
  4. Priznaná výška bolestného a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia musí byť určená súdnym znalcom s ohľadom na následky poškodenia zdravia a tomu zodpovedajúcemu bodovému ohodnoteniu.
  5. Súd v rámci zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia je oprávnený posúdiť individuálne okolnosti konkrétnej veci a zohľadní pri tomto posúdení všetky skutočnosti. Vo výnimočných prípadoch, hodných mimoriadneho zreteľa, môže súd najvyššie sadzby zvýšiť bez akéhokoľvek obmedzenia.
  6. Doplnkovými nárokmi sú náhrada straty na zárobku počas a po skončení pracovnej neschopnosti, náhrada liečebných nákladov a nákladov zdravotnej starostlivosti, náhrada za stratu dôchodku z dôvodu zníženej mzdy.
  7. Poškodenému a jeho príbuzným priznáva právo aj tzv. primerané zadosťučinenie v peniazoch za zásah do jeho osobnostných práv, ktorého výšku musí každý adekvátne odôvodniť.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť škody na zdraví, bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné návrhy na určenie výšky odškodnenia alebo škody, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €