Výpoveď z práce

Výpoveď z práce

7 rýchlych právnych rád pri výpovedi z práce

  1. Zamestnávateľ môžete dať výpoveď len z dôvodov určených priamo v zákonníku práce. Bez uvedenia dôvodu je výpoveď neplatná.
  2. Zamestnanec môže dať výpoveď bez uvedenia dôvodu, avšak je povinný zotrvať v pracovnom pomere počas výpovednej doby.
  3. Výpoveď musí byť daná písomne, inak je neplatná. Výpoveď sa doručuje do vlastných rúk.
  4. Ak ste uzavreli so svojím zamestnávateľom konkurenčnú doložku nezabudnite, že v takom prípade je vám zamestnávateľ povinný poskytnúť primeranú peňažnú náhradu vo výške najmenej 50 % vášho priemerného mesačného zárobku.
  5. Ak sa domnievate, že váš pracovný pomer bol ukončený neplatne, máte možnosť brániť sa na súde žalobou o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Žalobu konzultujte s odborníkom, ktorý vám pomôže a vysvetlí ako najlepšie postupovať.
  6. V prípade ak ste tehotná, ste chránená pred výpoveďou od zamestnávateľa a to aj v prípade, že váš zamestnávateľ o vašom tehotenstve nevedel. Chráni vás samotná skutočnosť, že ste tehotná.
  7. Ak skončí pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnanca, zamestnancovi nevzniká nárok na odstupné. Pri výpovedi dohodou zamestnanec nárok na odstupné nestráca.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť ukončenia pracovného pomeru výpoveďou
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné návrhy na určenie neplatnosti výpovede alebo vyplatenie odstupného, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €