Výživné

Výživné

7 rýchlych právnych rád ohľadom výživného

  1. Ak niekto neplní vyživovaciu povinnosť dva mesiace v období dvoch rokov dopúšťa sa trestného činu (nemusí ísť o dva mesiace po sebe).
  2. Vyživovacia povinnosť rodičov trvá dovtedy, kým sa deti nie sú schopné živiť samé. U každého dieťaťa je tento stav individuálny.
  3. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať aj spätne avšak najviac 3 roky od podania návrhu na určenie výživného ak na to existujú preukázateľné dôvody. Inak súd v zásade priznáva výživné odo dňa začatia súdneho konania. Poraďte sa s odborníkom.
  4. Z povahy výživného vyplýva, že právo na výživné je osobným právom dieťaťa a nie rodiča, ktorý ho má v osobnej starostlivosti. Oprávneným podať návrh na exekúciu je dieťa (za maloleté dieťa podáva návrh jeho zákonný zástupca ako zástupca dieťaťa).
  5. Ak spĺňate podmienky, žiadajte náhradné výživné.
  6. Ak u Vás došlo k zmene majetkových pomerov k horšiemu, žiadajte súd o zníženie výživného. Nezabúdajte, že výživné ma prednosť pred inými výdavkami.
  7. V zmysle súdnej praxe predstavuje výška výživného maximálne do 30% z príjmu povinného rodiča.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť rodinného práva a určenia a vymáhania výživného
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné návrhy na určenie výšky výživného alebo vymáhanie výživného, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €