Začiatok podnikania

Začiatok podnikania

7 rýchlych právnych rád o začatí podnikania

  1. Pokiaľ ste sa rozhodli vykonávať podnikateľskú činnosť, ako prvé je potrebné rozhodnúť sa, akú formu podnikania zvolíte. Medzi najčastejšie voľby patrí živnosť alebo založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorým sa budeme aj ďalej venovať.
  2. Zákon rozlišuje voľné, viazané a remeselné živnosti. Zoznam odporúčaných voľných živností je dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR. Na získanie živnostenského oprávnenia stačí spĺňať všeobecné podmienky a ohlásenie živností príslušnému živnostenskému úradu (osobne alebo prostredníctvom slovensko.sk). Viazané a remeselné živnosti vyžadujú navyše preukázanie odbornej alebo inej spôsobilosti spôsobom určeným v zákone. Výhodou živnosti je pomerne jednoduché založenie, zmena údajov ako aj ukončenie živnostenského oprávnenia a možnosť vedenia účtovníctva v sústave jednoduchého účtovníctva.
  3. Čo sa týka spoločnosti s ručením obmedzeným, jej založenie, zmena údajov ako aj ukončenie podnikania sú o niečo komplikovanejšie. K založeniu je potrebné podať návrh na zápis do obchodného registra, čo je spojené s väčším množstvom dokumentov. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je oproti živnosti o niečo finančne náročnejšie a spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva.
  4. Podstatným kritériom pre rozhodovanie je aj otázka zodpovednosti za záväzky. Živnostník ručí za záväzky celým svojím majetkom. Výhodou spoločnosti s ručením obmedzeným je, že za záväzky zodpovedá iba spoločnosť a spoločník ručí iba do výšky nesplateného vkladu. Teda ak spoločník splatí svoj vklad v plnom rozsahu pri založení, neručí už za záväzky spoločnosti. Na druhej strane nemožno zabúdať, že Obchodný zákonník upravuje zodpovednosť konateľa za škodu, podmienky pre jej vznik a uplatňovanie.
  5. Novinkou od roku 2023 je možnosť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom, ak sú splnené predpísané zákonné podmienky.
  6. Pokiaľ sa rozhodnete začať podnikať, odporúčame obrátiť sa na advokáta a nevychádzať len z voľne dostupných vzorov, nakoľko náležitostí jednotlivých dokumentov a ich forma sa pomerne často menia.
  7. Vykonávanie podnikateľskej činnosti bez príslušného oprávnenia sa Vám nemusí vyplatiť. Okrem rizika daňových postihov a pokút Vám môže hroziť aj trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného podnikania.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť ukončenia pracovného pomeru výpoveďou
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné návrhy, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €