Založenie spoločnosti a živnosti

Založenie spoločnosti a živnosti

7 rýchlych právnych rád o založení spoločnosti a živnosti

  1. Súdny poplatok za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je 150 EUR. Od 1. apríla 2024 bude jeho výška 220 Eur. Od 1. októbra 2020 je možné vykonávať zápis do obchodného registra už iba elektronicky. Novinkou od roku 2023 je možnosť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom, ak sú splnené predpísané zákonné podmienky.
  2. Ak sú splnené podmienky na zápis spoločnosti, zapíše registrový súd spoločnosť do obchodného registra do dvoch pracovných dní od doručenia návrhu. Samotnému zápisu však predchádza ohlásenie živností (predmetov podnikania) príslušnému okresnému úradu, živnostenskému odboru.
  3. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydá príslušný okresný úrad, živnostenský odbor najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a príslušné dokumenty boli doručené.
  4. Po vzniku živnostenského oprávnenia resp. vzniku spoločnosti je FO podnikateľ/spoločnosť povinná požiadať správcu dane o registráciu na daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie. Túto povinnosť si vie FO podnikateľ/spoločnosť splniť už pri ohlásení živností.
  5. Po vzniku živnostenského oprávnenia je SZČO povinná túto skutočnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni a zároveň je povinná platiť zdravotné poistenie ako SZČO. Oznamovaciu povinnosť SZČO voči sociálnej poisťovni nemá. Povinnosť platiť sociálne poistenie vzniká SZČO až po dosiahnutí stanovenej hranice príjmov. V určitých prípadoch je pre SZČO vhodné platiť si dobrovoľné nemocenské alebo dôchodkové poistenie.
  6. Netreba zabúdať na skutočnosť, že na rozdiel od spoločníka v s.r.o. živnostník ručí za záväzky celým svojim majetkom a je dobré zvážiť aj možnosť poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone podnikania, ktoré prípadné škody dokáže pokryť.
  7. Vzhľadom na množstvo legislatívnych zmien týkajúcich sa oblasti podnikania, nie je vhodné pri zakladaní spoločnosti používať dostupné vzory z internetu, nakoľko nemusia spĺňať Vaše požiadavky a zároveň nemusia byť už aktuálne.

Poskytujeme pomoc pri vašich začiatkoch s podnikaním. Pri vytváraní spoločenskej zmluvy, pri stanovení základných aj rozšírených práv a povinností spoločníkov. Poradíme Vám ohľadom vhodného daňového režimu a registrácie vašej živnosti alebo spoločnosti.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné návrhy, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €