Zdaňovanie úrokov a dividendy

Zdaňovanie úrokov a dividendy

4 rýchle právne rady pri zdaňovaní úrokov a dividendy

  1. Rok 2024 so sebou priniesol zmenu sadzby zrážkovej dane pri výplate dividend z pôvodných 7% na 10%.
  2. Platitelia podielov na zisku majú povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie. Max. hranica vymeriavacieho základu (pre rok 2024) pre príjmy z dividend je 78240€.
  3. Pri vyplatení dividend zahraničnej osobe z krajiny s ktorou SR nemá zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, môže byť daň z podielov na zisku 35%.
  4. Podiely na ziskoch vyplatené zo ziskov za zdaňovacie obdobia 2004 - 2016 nie sú predmetom dane.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné návrhy, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €