Zápisy a zmeny v obchodnom registri a registri partnerov verejného sektora

Zápisy a zmeny v obchodnom registri a registri partnerov verejného sektora

5 rýchlych právnych rád o zápisoch a zmenách v obchodnom registri a registri partnerov verejného sektora

  1. Obchodný zákonník stanovuje rozsah údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra. Ak dôjde k ich zmene má spoločnosť 30 dňovú lehotu na podanie návrhu na zápis tejto zmeny do obchodného registra.
  2. Za nepodanie návrhu na zápis zmeny do obchodného registra v 30 dňovej lehote hrozí spoločnosti sankcia do výšky 3310 Eur.
  3. Súdny poplatok za zmenu v obchodnom registri resp. za doplnenie údajov je 33 Eur. Od 1. apríla 2024 bude jeho výška 50 Eur.
  4. Ak návrh na zápis zmeny resp. príslušné prílohy nespĺňajú stanovené podmienky/obsahujú chyby, registrový súd návrh odmietne. Proti odmietnutiu je možné podať do 15 dní námietky. Chyby pri zápise zmeny do obchodného registra môžu značne predĺžiť celý proces zápisu, čo môže spôsobiť nemalé komplikácie, nakoľko zápis do obchodného registra ma často-krát konštitutívny účinok (čiže skutočnosť vzniká až samotným zápisom).
  5. Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) môže vykonať len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR.

Poskytujeme pomoc pri príprave korporačných a verifikačných dokumentov. Poradíme Vám ohľadom daňových a účtovných aspektov plánovaných zmien vo vlastníctve vašej spoločnosti.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné návrhy, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €