Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

7 rýchlych právnych rád týkajúcich sa zmluvy o dielo

  1. Zmluvu o dielo uzatvárame ak ide o zhotovenie určitej veci (pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu), rovnako ako pri montáži určitej veci alebo jej údržbe a tiež pri oprave alebo úprave určitej veci.
  2. Ak plánujete zhotovenie, montáž, údržbu, opravu alebo úpravu stavby alebo jej časti vždy je potrebné použiť zmluvu o dielo.
  3. Keďže zmluva o dielo je upravená v Občianskom zákonníku aj v Obchodnom zákonníku majú fyzické osoby nepodnikatelia, ktorí medzi sebou zmluvu o dielo uzatvárajú, možnosť dohodnúť sa, ktorým z týchto zákonov sa bude ich zmluva spravovať.
  4. Rozdiely úpravy zmluvy o dielo podľa Občianskeho a podľa Obchodného zákonníka sú v prípadoch, kedy je cena za dielo určená podľa rozpočtu a tiež v práve požadovať preddavok od objednávateľa.
  5. Ak sa rozhodnete o zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka a v zmluve o dielo sa nedohodnete na cene, ani na spôsobe výpočtu ceny a zároveň neuvediete, že chcete uzatvoriť zmluvu bez určenia ceny, je táto zmluva absolútne neplatná.
  6. Zmluva o dielo nemusí mať písomnú formu ak o to nepožiada zmluvná strana resp. písomnú formu neustanovuje priamo zákon. Avšak písomná forma dáva vyššiu právnu istotu a eliminuje budúce spory medzi zmluvnými stranami.
  7. Neoplatí sa používať vzorové zmluvy z internetu. Nie vždy obsiahnu špecifiká jednotlivých prípadov a vypracovanie zmluvy odborníkom Vás v budúcnosti chráni v rôznych situáciách, na ktoré ste pri uzatváraní zmluvy ani nepomysleli.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €